Boben

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Hrastnik
Polygon drawing
approximate area - the coordinates of the polygon's edges are approximate, it is necessary to submit the elaborate of the mining site
Surface area of the site
4.0100 ha
Pit bottom
308 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku
2006
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Sedraž 3, 3270 Laško
2000
5480736
SI 72650737
GD, podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o.
GD d.o.o., Hrastnik
Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

© 2023 - MNVP, made by GeoZS