Pijovci 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
491.670 m3
Občina
Šmarje pri Jelšah
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,6384 ha
Kota odkopavanja
303 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2022
5569575000
SI 48250520
GRAMOZ - AP proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
GRAMOZ-AP, d.o.o.
Dvor 6A, 3240 Šmarje pri Jelšah

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje tehničnega kamna- apnenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Pijovci 2, št. RP 04/2020, april 2020, dopolnjen marca 2021

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS