Pijovci 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
491,670 m3
Municipality
Šmarje pri Jelšah
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.6384 ha
Pit bottom
303 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
5569575000
SI 48250520
GRAMOZ - AP proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
GRAMOZ-AP, d.o.o.
Dvor 6A, 3240 Šmarje pri Jelšah

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje tehničnega kamna- apnenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Pijovci 2, št. RP 04/2020, april 2020, dopolnjen marca 2021

© 2024 - MNVP, made by GeoZS