Hrastje 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjur
Koncesionar
LIO, Storitve in posredništvo, Leja Škoberne s.p.
Cesta pod Rifnikom 22
3230 Šentjur
matična št. 3551318000, davčna št. SI 64183670
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,2094 ha
Kota odkopavanja
344 m
Pogodba
izbira nosilca: 0141-226/2020/47 - odločba o izbiri nosilca
28. 01. 2022 - 3. 03. 2023
ZRud-1: 0141-226/2020/52
24. 03. 2022 - 24. 03. 2049
samo uredba

Uradni list
6/22, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS