Hrastje 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
763.480 m3
Občina
Šentjur
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,2094 ha
Kota odkopavanja
344 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2022
3551318000
SI 64183670
LIO, Storitve in posredništvo, Leja Škoberne s.p.
LIO, Leja Škoberne s.p.
Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Hrastje 2 z namenom sanacije v občini Šentjur, št. RP 01/20-ML, junij 2020, dopolnjeno avgust 2021

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS