Hrastje 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
763,480 m3
Municipality
Šentjur
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
6.2094 ha
Pit bottom
344 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
3551318000
SI 64183670
LIO, Storitve in posredništvo, Leja Škoberne s.p.
LIO, Leja Škoberne s.p.
Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Hrastje 2 z namenom sanacije v občini Šentjur, št. RP 01/20-ML, junij 2020, dopolnjeno avgust 2021

© 2024 - MNVP, made by GeoZS