Kopriva 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec
Občina
Sežana
Koncesionar
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73A
6210 Sežana
matična št. 5090725000, davčna št. SI 40342085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4007 ha
Kota odkopavanja
244 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-6/2018-40
22. 04. 2022 - 22. 04. 2042
Uradni list
87/21, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS