Kopriva 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
137,206 m3
Municipality
Sežana
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
3.4007 ha
Pit bottom
244 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
5090725000
SI 40342085
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
MARMOR, Sežana d.d.
Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje pri površinskem in podzemnem pridobivanju blokov naravnega kamna v kamnolomu Kopriva 2, št. RP 01/18, februar 2018 (dopolnjen avgust 2020)

© 2024 - MNVP, made by GeoZS