Razdrto 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
1.838.200 m3
Občina
Divača, Postojna
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
19,1025 ha
Kota odkopavanja
610 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2021
5069041000
SI 63624443
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
CPK d.d.
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper/Capodistria

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Razdrto 2, št. RP 28/2019, januar 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS