Razdrto 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,838,200 m3
Municipality
Divača, Postojna
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
19.1025 ha
Pit bottom
610 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
5069041000
SI 63624443
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
CPK d.d.
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper/Capodistria

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Razdrto 2, št. RP 28/2019, januar 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS