Pleterje P2b – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI 25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,1058 ha
Kota odkopavanja
239,35 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-5/2016
21. 12. 2021 - 21. 12. 2027
Uradni list
74/21, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS