Pleterje P2b


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
318.216 m3
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,6539 ha
Kota odkopavanja
236 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
5143284000
SI 25247506
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
CP PTUJ d.d.
Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju gramoznica Pleterje P2b, št. 1-5/2012-VŽ

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS