Pleterje P2b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI 25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,6539 ha
Kota odkopavanja
236 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-27/2011-DE/13 - osnovni prostor
10. 09. 2013 - 10. 09. 2023
Uradni list
30/12, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS