Bela – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Poljčane
Koncesionar
KLAS PRODAJALNA NOVE IN RABLJENE KMETIJSKE TER GRADBENE MEHANIZACIJE, STARO ZA NOVO STANISLAV HACE S.P.
Tepanje 71A
3210 Slovenske Konjice
matična št. 5387522000, davčna št. SI 99044129
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,3905 ha
Kota odkopavanja
310 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-10/2019-45
2. 11. 2021 - 2. 11. 2044
Uradni list
182/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS