Bela – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
2,411,046 m3
Municipality
Poljčane
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.3905 ha
Pit bottom
310 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
5387522000
SI 99044129
KLAS PRODAJALNA NOVE IN RABLJENE KMETIJSKE TER GRADBENE MEHANIZACIJE, STARO ZA NOVO STANISLAV HACE S.P.
KLAS - STANISLAV HACE S.P.
Tepanje 71A, 3210 Slovenske Konjice

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje za širitev pridobivalnega prostora v kamnolomu Bela Poljčane, št. proj.:2019/033, avgust 2019

© 2024 - MNVP, made by GeoZS