Laze 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
1.666.634 m3
Občina
Kočevje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,3542 ha
Kota odkopavanja
765 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
1804359000
SI 65514637
RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
RIGLER d.o.o.
Grič, Cesta IV 10, 1310 Ribnica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Laze 2 pri Oneku-širitev v globino in na sosednje parcele, Geostern, št. RP 01/16 MČS, september 2016, november 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS