Laze 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kočevje
Koncesionar
RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
Grič, Cesta IV 10
1310 Ribnica
matična št. 1804359000, davčna št. SI 65514637
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,3542 ha
Kota odkopavanja
765 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-19/2016/47
3. 05. 2021 - 3. 05. 2066
Uradni list
168/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS