Laze 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,666,634 m3
Municipality
Kočevje
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
6.3542 ha
Pit bottom
765 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
1804359000
SI 65514637
RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
RIGLER d.o.o.
Grič, Cesta IV 10, 1310 Ribnica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Laze 2 pri Oneku-širitev v globino in na sosednje parcele, Geostern, št. RP 01/16 MČS, september 2016, november 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS