Laharna 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Cerkno
Koncesionar
RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
Bukovo 67
5282 Cerkno
matična št. 6486029000, davčna št. SI 60091061
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,9043 ha
Kota odkopavanja
415 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-8/2018-47
28. 05. 2021 - 28. 05. 2061
Uradni list
152/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS