Laharna 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
1.073.900 m3
Občina
Cerkno
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,9043 ha
Kota odkopavanja
415 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2021
6486029000
SI 60091061
RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
RASPET d.o.o.
Bukovo 67, 5282 Cerkno

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v peskokopu LAHARNA 2, št. RP 002/2016 RP/JŠ, november 2017, januar 2019, junij 2019, junij 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS