Laharna 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,073,900 m3
Municipality
Cerkno
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
5.9043 ha
Pit bottom
415 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
6486029000
SI 60091061
RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
RASPET d.o.o.
Bukovo 67, 5282 Cerkno

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v peskokopu LAHARNA 2, št. RP 002/2016 RP/JŠ, november 2017, januar 2019, junij 2019, junij 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS