Laže II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Divača
Koncesionar
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2
5000 Nova Gorica
matična št. 5143497000, davčna št. SI 39716651
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
21,0562 ha
Kota odkopavanja
650 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2018-50
3. 02. 2022 - 3. 02. 2037
Uradni list
124/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS