Laže II


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
2,620,800 m3
Municipality
Divača
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
21.0562 ha
Pit bottom
650 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
5143497000
SI 39716651
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
KOLEKTOR CPG d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Laže-1 pridobivalni prostor Laže II; št. ROG-2017/1, december 2017, dopolnitev januar 2019, julij 2019, julij 2020 in november 2021

© 2024 - MNVP, made by GeoZS