Hrast pri Vinici S


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
549.606 m3
Občina
Črnomelj
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,5082 ha
Kota odkopavanja
150 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
6744940000
SI 72809566
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
AGM Starešinič, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje dolomita v kamnolomu Hrast pri Vinici, št. proj. RP-06/17 MČS, maj 2017/april 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS