Hrast pri Vinici S

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Črnomelj
Koncesionar
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26
8344 Vinica
matična št. 6744940000, davčna št. SI 72809566
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,5082 ha
Kota odkopavanja
150 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-22/2017
21. 01. 2020 - 21. 01. 2041
aneks: dodatek št.1
28. 04. 2021
Uradni list
62/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS