Hrast pri Vinici S


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
549,606 m3
Municipality
Črnomelj
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.5082 ha
Pit bottom
150 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
6744940000
SI 72809566
AGM Starešinič, avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.
AGM Starešinič, d.o.o.
Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje dolomita v kamnolomu Hrast pri Vinici, št. proj. RP-06/17 MČS, maj 2017/april 2019

© 2024 - MNVP, made by GeoZS