Pleterje P4


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
165.250 m3
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,0044 ha
Kota odkopavanja
239,35 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
6188397000
SI 10590307
EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
EPSON, d. o. o.
Spodnja Hajdina 21, 2288 Hajdina

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Gramoznica Pleterje P4, št. RP 2-11/2016-VŽ, november 2016, maj 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS