Ivanci – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Moravske Toplice - Moravske Toplice Község
Koncesionar
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000 Murska Sobota
matična št. 5459001000, davčna št. SI 48027944
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,6516 ha
Kota odkopavanja
160 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-18/2012-52 - širitev
5. 02. 2020 - 5. 02. 2045
Uradni list
49/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS