Ivanci – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,461,824 m3
Municipality
Moravske Toplice - Moravske Toplice Község
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
12.6516 ha
Pit bottom
160 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
5459001000
SI 48027944
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije - za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Ivanci - širitev, št. 05/2013-PB, marec 2013, december 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS