Rudnik 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
286.740 m3
Občina
Kamnik
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7758 ha
Kota odkopavanja
422 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
6818951000
82525013
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28, 1235 Radomlje

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Rudnik 2, št. RP-04/17-MČS, september 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS