Rudnik 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kamnik
Koncesionar
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28
1235 Radomlje
matična št. 6818951000, davčna št. 82525013
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7758 ha
Pogodba
izbira nosilca: 0141-1/2018/41 - odločba o izbiri nosilca
19. februar 2019 - 22. marec 2020
ZRud-1: 0141-1/2018-42
27. marec 2019 - 27. marec 2040
dodatek št.1

Uradni list
10/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS