Rudnik 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kamnik
Koncesionar
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28
1235 Radomlje
matična št. 6818951000, davčna št. 82525013
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7758 ha
Kota odkopavanja
422 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-1/2018-42
27. 03. 2019 - 27. 03. 2040
Uradni list
10/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS