Pleterje PPK


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Skupna količina (KP)
242.000 m3
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,0245 ha
Kota odkopavanja
239,35 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5472806000
SI 80855814
DUJARDIN gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.
DUJARDIN d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Gramoznica Pleterje PPK, št. proj.: 1-8/2014-VŽ, avgust 2014, maj 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS