Sotina 3

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - filitni skrilavec
Skupna količina (KP)
960.000 m3
Občina
Rogašovci
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2937 ha
Kota odkopavanja
245 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5143250000
SI 97861049
POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
POMGRAD - CP d.d.
Lipovci 256B, 9231 Beltinci

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - filitni skrilavec pridobivalnem prostoru Sotina 3, št. 01/2016-PB, februar 2016, november 2016, december 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS