Sotina 3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - filitni skrilavec
Občina
Rogašovci
Koncesionar
POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
Lipovci 256B
9231 Beltinci
matična št. 5143250000, davčna št. SI 97861049
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2937 ha
Kota odkopavanja
245 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-8/2016-40
11. 06. 2020 - 30. 06. 2023
Uradni list
60/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS