Sotina 3

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - phyllite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
960,000 m3
Municipality
Rogašovci
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
8.2937 ha
Pit bottom
245 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
5143250000
SI 97861049
POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
POMGRAD - CP d.d.
Lipovci 256B, 9231 Beltinci

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - filitni skrilavec pridobivalnem prostoru Sotina 3, št. 01/2016-PB, februar 2016, november 2016, december 2019

© 2024 - MNVP, made by GeoZS