Zavratec 1b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sevnica
Koncesionar
GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
Dolenji Boštanj 66A
8294 Boštanj
matična št. 5538645000, davčna št. SI 43763189
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,6206 ha
Kota odkopavanja
255 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-43/2013
27. 03. 2017 - 27. 03. 2038
Uradni list
52/16, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS