Mala gora 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sodražica
Koncesionar
TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o.
Vrvarska pot 3
1310 Ribnica
matična št. 5304733000, davčna št. SI 26437104
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,6839 ha
Kota odkopavanja
735 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-13/2014
15. 12. 2016 - 15. 12. 2026
Uradni list
38/16, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS