Mala gora 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
279,191 m3
Municipality
Sodražica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
2.6839 ha
Pit bottom
735 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
5304733000
SI 26437104
TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o.
TANKO d.o.o.
Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru Mala gora 2 z dostopno potjo, št. BP-01/14, marec 2014

© 2023 - MNVP, made by GeoZS