Vetrnik 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
1.064.739 m3
Občina
Šmartno pri Litiji
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,1135 ha
Kota odkopavanja
352 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Gasilska cesta 7, 1290 Grosuplje
2017
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Stantetova ulica 9, 1295 Ivančna Gorica
2016
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Vetrnik 2, št. 23/2014-PB, marec 2014 in dopolnitev z dne 2. 8. 2016

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS