Vetrnik 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
Gasilska cesta 7
1290 Grosuplje
matična št. 5663288000, davčna št. SI 40133745
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,1135 ha
Kota odkopavanja
352 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-18/2014
8. 09. 2016 - 8. 09. 2046
Uradni list
38/16, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS