Vetrnik 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,064,739 m3
Municipality
Šmartno pri Litiji
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
6.1135 ha
Pit bottom
352 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Gasilska cesta 7, 1290 Grosuplje
2017
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Stantetova ulica 9, 1295 Ivančna Gorica
2016
5663288000
SI 40133745
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
REKON d.o.o.
Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Vetrnik 2, št. 23/2014-PB, marec 2014 in dopolnitev z dne 2. 8. 2016

© 2024 - MNVP, made by GeoZS