Selnica ob Dravi

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Selnica ob Dravi
Koncesionar
PANEL avtoprevozništvo, storitve z gradbeno mehanizacijo, trgovina, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.
Pekel 32D
2211 Pesnica pri Mariboru
matična št. 1797441000, davčna št. SI 48964697
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,1078 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 301-25/94
29. 05. 1997
Pogodba
prenos RP: 0141-6/2016 - pogodba o prenosu
30. 11. 2016 - 28. 06. 2023
aneks: dodatek št.1.
27. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 101
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS