Selnica ob Dravi


Mining right to
exploitation
Mineral resource
sand and gravel
Municipality
Selnica ob Dravi
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
3.1078 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
1797441000
SI 48964697
PANEL avtoprevozništvo, storitve z gradbeno mehanizacijo, trgovina, gradbeništvo in svetovanje d.o.o.
PANEL d.o.o.
Pekel 32D, 2211 Pesnica pri Mariboru
2013
5712190000
SI35341815
FAMAR, proizvodnja plastičnih in kovinskih izdelkov, gradbeništvo, posredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
FAMAR d.o.o.
Bresterniška ulica 25, 2354 Bresternica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin proda in peska v delu pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi, št. RP 03/2013-PB, februar 2012

© 2024 - MNVP, made by GeoZS