Pleterje II – širitev 1b

Teče upravni postopek.

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10. 05. 2016-10. 05. 2022)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI 25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,8335 ha
Kota odkopavanja
236 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-2/2014 - širitev
10. 05. 2016 - 10. 05. 2022
Uradni list
5/15, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS