Pleterje II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI 25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
20,5975 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 355-10/01-04-096
1. 03. 2002
dovoljenje za izkoriščanje: 355-4/92-4-PF
9. 03. 1992
dovoljenje za izkoriščanje: 355-5/92-4-PF
8. 09. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-226/01 - osnovni prostor
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
2. 03. 2004
aneks: dodatek št.2
11. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 63
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS