Stari Grad 4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (3. 02. 2015-3. 02. 2023)
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI 82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,7802 ha
Kota odkopavanja
137 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-29/2013
3. 02. 2015 - 3. 02. 2023
aneks: dodatek št.1
25. 04. 2018
Uradni list
36/14, zap. št. 9
71/14, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS