Stari Grad 4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI 82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,7802 ha
Kota odkopavanja
137 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-29/2013
3. 02. 2015 - 3. 02. 2023
aneks: dodatek št.1
25. 04. 2018
Uradni list
36/14, zap. št. 9
71/14, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS