Stari Grad 4


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
962.000 m3 (odkopne zaloge)
Občina
Mestna občina Krško
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,7802 ha
Kota odkopavanja
137 m
Prenesi karto prostora (pdf)

V uredbi so bile objavljene odkopne zaloge.

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2016
5156572000
SI 82719241
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško
2014
5156572000
SI 82719241
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
KOSTAK d.d.
Leskovška cesta 2A, 8270 Krško

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Stari grad 4, št. 10/2012-PB z dne julij 2012, maj 2014

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS