Stari Grad 3b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI 82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,7078 ha
Kota odkopavanja
137 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2012-15
7. 08. 2013 - 7. 08. 2025
aneks: dodatek št.1
28. 08. 2017
aneks: dodatek št.2
17. 09. 2021
Uradni list
17/13, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS