Stari Grad 3b

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (7. 08. 2013-7. 08. 2021)
Občina
Krško
Koncesionar
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Leskovška cesta 2A
8270 Krško
matična št. 5156572000, davčna št. SI 82719241
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,7078 ha
Kota odkopavanja
137 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2012-15
7. 08. 2013 - 7. 08. 2025
aneks: dodatek št.1
28. 08. 2017
aneks: dodatek št.2
17. 09. 2021
Uradni list
17/13, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS