Stari Grad 2b


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
320.000 m3 (odkopne zaloge)
Občina
Mestna občina Krško
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,7016 ha
Kota odkopavanja
137 m
Prenesi karto prostora (pdf)

V uredbi so bile objavljene odkopne zaloge.

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
ni koncesionarja
2013
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Stari grad 2B, št.34/2012-PB

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS