Stari Grad 2b


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
320,000 m3 (mined reserves)
Municipality
Mestna občina Krško
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
5.7016 ha
Pit bottom
137 m
Download map (pdf)

Mined reserves were published in a decree.

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
ni koncesionarja
2013
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v gramoznici Stari grad 2B, št.34/2012-PB

© 2024 - MNVP, made by GeoZS