Ušenišče 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
3.213.375 m3
Občina
Moravče
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
14,4422 ha
Kota odkopavanja
728 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2013
5460069000
SI 53114680
IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.
IAK d.o.o.
Kresnice 14, 1281 Kresnice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, Apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec v kamnolomu Ušenišče, št. 2876, april 2013

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS