Lukovica 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Lukovica
Koncesionar
STRABAG gradbene storitve d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
matična št. 5879566000, davčna št. SI 32016085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
14,2902 ha
Kota odkopavanja
340 m
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2016 - pogodba o prenosu
25. 05. 2016 - 7. 11. 2034
Uradni list
68/12, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS