Lukovica 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
3,136,540 m3
Municipality
Lukovica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
14.2902 ha
Pit bottom
340 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
5879566000
SI 32016085
STRABAG gradbene storitve d.o.o.
STRABAG d.o.o.
Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana
2016
5879566000
SI 32016085
STRABAG gradbene storitve d.o.o.
STRABAG d.o.o.
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
2012
1126326000
SI 43290949
GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO d.o.o.
GRASTO d.o.o.
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine v PP Kamnolom Lukovica, štev. proj. 196/12, maj 2012

© 2024 - MNVP, made by GeoZS