Poljčane


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Poljčane
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
19,1337 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2023
5336686000
SI 50627554
GIC KAMNOLOMI, pridobivanje kamna, d.o.o.
GIC KAMNOLOMI d.o.o.
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina
2018
5336686000
SI 50627554
TRIK kamenine d.o.o.
TRIK d.o.o.
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina
2013
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d. - v stečaju
GRANIT d.d. - v stečaju
Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
2001
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d.
GRANIT d.d.
Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
2000
5077826000
SI 14734630
GRANIT proizvodnja, trgovina in storitve d.d.
GRANIT d.d.
Titova cesta 87, 2310 Slovenska Bistrica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje dolomita v pridobivalnem prostoru Kamnoloma Poljčane, št. RP-14/2017 MK, september 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS