Godič


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kamnik
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
0,4927 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2007
ni koncesionarja
2000
5078202000
SI 96666994
SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje d.d.
SGP GRADITELJ d.d.
Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik.

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS