Godič – širitev 1


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kamnik
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
0,4870 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2005
ni koncesionarja
2003
5078202000
SI 96666994
SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje d.d.
SGP GRADITELJ d.d.
Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik.

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS