Pleterje P1

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Koncesionar
EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
Spodnja Hajdina 21
2288 Hajdina
matična št. 6188397000, davčna št. SI 10590307
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,1983 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-147/2009-8 (04067)
30. 03. 2009
Pogodba
prenos RP: 0141-22/2015 - pogodba o prenosu
30. 11. 2016 - 30. 10. 2029
Uradni list
73/08, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS