Pleterje P1


Mining right to
exploitation
Mineral resource
sand and gravel
Municipality
Kidričevo
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
13.1983 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
6188397000
SI 10590307
EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
EPSON, d. o. o.
Spodnja Hajdina 21, 2288 Hajdina
2011
5387221000
SI 34828133
GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O. - v stečaju
GP PTUJ d.o.o. - v stečaju
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
2009
5387221000
SI 34828133
GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O.
GP PTUJ d.o.o.
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju, št. RP 1-10-VŽ

© 2024 - MNVP, made by GeoZS