Okroglica II – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • lapor
  • opekarska, lončarska in keramičarska glina
Občina
Renče-Vogrsko
Koncesionar
GORIŠKE OPEKARNE d.o.o.
Merljaki 7
5292 Renče
matična št. 5095085000, davčna št. SI 72192437
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
54,4428 ha
Kota odkopavanja
61 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-13
9. 07. 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-26
21. 10. 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-57/2002
23. 09. 2002
enotno dovoljenje za določene parcele: 361-2/2005-7-6
31. 01. 2006
Pogodba
17. člen: 354-14-32/2002 - širitev
23. 07. 2002 - 23. 01. 2024
aneks: aneks št.1
22. 07. 2009
aneks: dodatek št.2
24. 02. 2022
Uradni list
55/09, zap. št. 1
85/01, zap. št. 22
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS