Okroglica II – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • lapor (23.7.2002-23.7.2022)
  • opekarska, lončarska in keramičarska glina (23.7.2002-23.7.2022)
Občina
Renče-Vogrsko
Koncesionar
GORIŠKE OPEKARNE d.d.
Merljaki 7
5292 Renče
matična št. 5095085000, davčna št. SI72192437
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-13
9. julij 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-26
21. oktober 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-57/2002
23. september 2002
enotno dovoljenje za določene parcele: 361-2/2005-7-6
31. januar 2006
Pogodba
17. člen: 354-14-32/2002 - širitev
23. julij 2002 - 23. julij 2022
aneks: aneks št.1
22. julij 2009
Uradni list
55/09, zap. št. 1
85/01, zap. št. 22

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS